Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Skjolden
         Oversyn Skjolden og Mørkridsdalen med Bolstad til høgre

Dette er heimesida til Elias Bolstad.
Elias Bolstad driv eit einmannsføretak med desse forretningsområda:

1. Gardsdrift med forproduksjon. 
2. Kontroll og sertifisering av løfteinnretningar.
3. Montering og kontroll av brann- og overvåkingsanlegg.
4. Generelt planleggings- og prosjekteringsarbeid.

 For nærare opplysningar, klikk på link på menyen til venstre.