Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Kontroll
               Komponentar som skal kontrollerast

Alle brannvarslingsanlegg skal ha årleg kontroll.  I Forsikringsselskapa si Godkjenningsnemnd (FG) sitt regelverk heiter det:

"Det skal inngås en servicekontrakt mellom eier og godkjenningsinnehaver for brannalarmanlegget som sikrer service på anlegget minimum en gang pr. år. Kopi av servicekontrakten skal sendes forsikringsselskapet sammen med ferdigattesten for anlegget. Den årlige service skal utføres av godkjenningsinnehaver eller av hans autoriserte servicepersonell, se pkt.4.1.3.  De årlige servicerapporter skal undertegnes av den person som utfører service på anlegget, og skal oppbevares i egen mappe hos anleggseieren."

For fullstendig tekst, bruk linken over og opna pdf-fila.
Bolstad Kranservice kan utføra årlege kontrollar på anlegg levert av Elotec AS og Icas AS.