Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Sikring

                    Eitt døme system for brannvarsling

Eit typisk brannvarslingsanlegg på eit gardsbruk er samansett av eit sokalla aspirasjonsanlegg for driftsbygningen og ein sentral som dekkar våningshuset og eventuelt andre hus på garden.  Aspirasjonsanlegget og dei andre bygningane vert knytt opp til sentralen enten ved hjelp av jordkablar eller ved trådlause overføringar.