Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Gardsbruk
               Døme på sikring av gardsbruk

Bolstad Kranservice er gokjend for montering og kontroll av brann- og overvåkingsanlegg og har hovudsakleg jordbruket som kundegrunnlag.

Verksemda leverar anlegg frå dei norske produsentane Icas AS og Elotec AS,  for meir informasjon, klikk på linkane på menyen til venstre.  

Generelt er regelverket for jordbruksalarmar slik at dyretalet avgjer om garden må ha brannvarsling. Regelverket er å finna på heimesidene til Mattilsynet.

Bolstad Kranservice har montert bortimot 20 brannvarslingsanlegg i jordbruket.