Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Fjellsli
               Frå fjellstølen Fjellsli i tida med sauehald

Gardsdrifta er i dag avgrensa til forproduksjon.
 
Tidlegare har vore husdyr på garden. Fram til om 1950 var det også stølsdrift, seinare mjølkeproduksjon på storfe og sauehald. Kring 1972 vart også mjølkeproduksjonen avvikla. Underteikna bygde ny moderne sauefjøs kring 1980. Årsskifte 2005/2006 vart sauene levert til slakt.

Etter den tid har gardsdrifta vore dyrking av for til sal. Det meste av første slåtten vert turka på høyturke. Andre slåtten vert pressa til rundballar.
Siste året har den delen av eigedomen som heiter Vinjane vorte leigd ut til familien Marås som har starta hjorteoppdrett.