Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Servicbil
                                       Servicebil med korg

Elias Bolstad starta verksemda Bolstad Kranservice i året 2000 og er godkjend sakkyndig verksemd på fagområdet LØFTEINNRETNINGAR. Løfteinnretningar er i hovudsak utstyr nytta til løfting taljar med utstyr som vert nytta i jordbruk, industri med meir.
Bolstad Kranservice er godkjend av  Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet og Elias Bolstad er medlem av Løfteteknisk Forening.
Bolstad Kranservice har alt naudsynleg utstyr for arbeidet, ein Hyundai 4WD kassebil og ein relativt ny Omme lift.
Bolstad Kranservice har hovudsakleg Indre Sogn sitt hovudområde, men har kundar også i Sunnfjord.